Rubriky
Nezařazené

Dotace na elektromobily, vodíkové vozy, dobíjení a veřejné osvětlení

Opodpoře čisté mobility pro veřejný sektor ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP) hovořil na Veletrhu e-Salon Jaroslav Kepka, vedoucí oddělení politiky a strategií životního prostředí a zástupce ředitelky odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Minulost

V rámci Národního programu životního prostředí bylo podpořeno více než 800 BEV a 200 CNG. Podpora byla směřována na municipality, kraje, městské firmy apod. Jaroslav Kepka zmínil, že vzhledem k tomu, že se jednalo o národní výzvu, byla administrace velmi jednoduchá a starostové se mohli snadno zapojit. I proto hodnotí tuto podporu jako velmi úspěšnou.

Zatím se nepočítá s pokračováním podpory v národních výzvách pro veřejný sektor. Dotační možnosti budou nastaveny nově, např.:

Národní plán obnovy 2022-2023

Alokace je 600 milionů korun, počítá se s podporou:

  1. a) 1485 BEV a H2 vozidel
  2. b) 200 neveřejných dobíjecích bodů

U kategorie osobních vozidel se uvažuje o zvýšení podpory ze 40 % na 50 %. Očekává se, že příští rok bude schválen nový zákon, který dává povinnost veřejným zadavatelům nakupovat vozidla s alternativním pohonem. Tato podpora cílí např. na města, městské firmy apod.

Snížení energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení

Gestorem je MPO, cílem je snížit energetickou náročnost. MŽP přesunulo do této aktivity 25 milionů korun, aby v rámci renovace veřejného osvětlení mohla být podpořena příprava na dobíjení. Předpokládaná výše podpory na přípravu dobíjecího bodu je 25 tisíc korun.

Následně bude možné žádat v OP D na veřejné dobíjecí stanice.

Modernizační fond

Jeden z nejdůležitějších nástrojů pro čistou mobilitu, který máme, je Modernizační fond. Je aktivní až do roku 2030.

Operační program Spravedlivá transformace

Program je zaměřen na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se to týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je zabezpečit obnovu krajiny, jež byla těžbou uhlí zasažena, či zajištění dostatku pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu.

Osvěta v rámci čisté mobility

MŽP podporuje čistou mobilitu také formou osvěty v rámci Evropského týdnu mobility. Klíčovou roli zde hraje zapojení měst a obcí.

Foto: hospodarskenoviny
Zdroj: