Rubriky
Nezařazené

Tematický zájezd SKS

Ve čtvrtek 4. listopadu se zhruba čtyřicet členů SKS sjelo do Benešova, sídla předsedy sdružení. Zde na ně čekal autobus, kterým vyrazili na třídenní tématický zájezd. Letos vzhledem k již dlouhodobě probíhající zdravotní celosvětové krizi, připravilo vedení SKS modifikovaný model osvědčených zahraničních odborných exkurzí. Ze zažitých a časem prověřených úspěšných zájezdů do sídel a výrobních závodů firem dodávajících komunální techniku, naplánovalo vedení SKS pro letošek změnu. První změnou bylo, že zájezd probíhal „pouze“ v rámci České republiky a další, řekl bych hlavní změnou, byla jeho náplň.

Letos se účastníci zájezdu mohli těšit na návštěvu technických služeb svých kolegů. Exkurze v Táboře, v Písku, ale i na Hluboké se nesly v duchu neformální výměny zkušeností. Ředitelé navštívených společností nás seznámili se svými organizacemi, jejich náplní, rozsahem, ale i problémy. To samozřejmě nezůstávalo bez odezvy zainteresovaných návštěvníků a velmi spontálně docházelo k diskuzím v celém průběhu prezentací, které měli hostitelé připraveny. Tyto diskuze následně pokračovaly i v autobuse při dalších přesunech.

Nejen prací živ je člověk a tak v duchu této staré pravdy byla připravena i kulturní stránka zájezdu. Mimořádně po sezónně dohodnuté prohlídky městeček a hradů, jak v Českém Krumlově tak na Hluboké, byly vítaným zpestřením celé akce, za jejíž zajištění se vedení SKS určitě nemusí stydět a práce předsedy a hlavně tajemníka zaslouží oprávněnou pochvalu. Konečný pohodový dojem završovaly příjemné a uvolněné večery na hotelu v nám všem známém resortu ve Frymburku, kde až do nocí pokračovaly jak pracovní, tak mimopracovní diskuze. Myslím, že tento nový model spolupráce ředitelů by mohl být oblíbený a mohl by se stát další pravidelnou aktivitou SKS. Uvidíme, jaké odezvy bude zájezd z listopadu 2021 u účastníků mít.

Vice fotek naleznete v sekci GALERIE.

Ing. Martin Chudoba MBA, Místopředseda SKS