Rubriky
Nezařazené

Druhá šanca pre plastový odpad: PET fľaše premieňajú na náplň do 3D tlačiarne

Z polymérových vláken z recyklovaného plastového odpadu je možné prostredníctvom 3D tlače vyrobiť najrôznejšie súčiastky s užitočnými vlastnosťami.

Plastovému odpadu sa venujú vo viacerých rovinách

Dr. Mohammad Arjmand spolu s interdisciplinárnym tímom výskumníkov z University of British Columbia – Okanagan hľadajú nové metódy nakladania s plastovým odpadom, ktorého ročne celosvetovo vznikne približne 380 miliónov ton.

Dr. Arjmand pôsobí v oblasti výroby a spracovania plastov takmer pätnásť rokov, pričom vo svojej praxi používa predovšetkým nové plasty. V novom výskume sa rozhodol zamerať na využitie plastového odpadu v snahe odvrátiť čo najviac plastov od skládkovania a predísť ich hromadeniu v životnom prostredí.

V Kanade, kde výskum prebiehal, končí na skládkach alebo v životnom prostredí až 79 % plastov. Podľa vedeckých odhadov sa polovica plastov vyhodí po jednom použití, v roku 2050 bude vo svetovom oceáne viac plastov ako rýb a celosvetovo sa recykluje iba 9 % plastového odpadu.

Na Univerzite Britskej Kolumbie k plastovému odpadu pristupujú z rôznych uhlov pohľadu. Problematike sa venujú psychológovia, ktorí hľadajú spôsoby, ako spotrebiteľov motivovať k zodpovednejšiemu triedeniu plastov, ale tiež manažéri, ktorí pracujú s lokálnymi autoritami aj federálnymi vládami v snahe zdokonaliť systém zodpovednosti výrobcov.

Tieto snahy dopĺňa výskum tímu Dr. Arjmanda, ktorého cieľom je nájsť pre plast opätovné využitie. Vedec vysvetľuje, že hoci po technickej stránke nebudú mať recyklované plasty nikdy rovnaké vlastnosti ako nové plasty, pridaním funkčných aditív je možné dodať im najrôznejšie vlastnosti, napríklad ich spevniť či upraviť ich vodivosť.

Zdroj a foto: