Rubriky
Nezařazené

Adopce zeleně ve Dvoře Králové nad Labem

Již dva roky město Dvůr Králové nad Labem úspěšně realizuje projekt adopce zeleně, do něhož se zapojují aktivní občané a organizace mající zájem pečovat o veřejnou zeleň na městských pozemcích. Výsledkem jsou udržované a rozkvetlé záhonky, osázené květináče nebo nově vysazené keře.

V projektu bude město pokračovat i letos.

„Děkuji všem, kteří se do adopce zeleně zapojili a věnují péči o zeleň svůj čas, energii a také peníze. I díky jejich aktivitě je pak město zejména přes léto krásně rozkvetlé,“ říká starosta Jan Jarolím.

Odbor životního prostředí eviduje celkem 22 žádostí o adopci zeleně, kterým bylo vyhověno. „Vloni většinou v projektu pokračovali ti, kteří se zapojili již během prvního roku, k tomu přibyly další žádosti. Nově se tak květinové záhony objevily například v ulicích Jana Žižky, Slunečná nebo v Lipnici,“ říká Milan Šimek, vedoucí odboru životního prostředí.

Proces adopce zeleně je jednoduchý. Zájemce si vybere lokalitu ve veřejném prostoru na území města, kterou chce ozelenit a o niž se pak stará. Na odbor životního prostředí podá jednoduchou žádost, ve které vyplní pouze své identifikační údaje a uvede lokalitu, o niž se chce starat. Ostatní náležitosti již zajistí pracovníci odboru. Součástí žádosti může být také projekt vhodných sadových úprav. Pokud si s jeho zpracováním žadatelé nevědí rady, nebo nemají konkrétní představu o způsobu ozelenění pozemku, daný projekt pomůže zdarma zajistit právě odbor životního prostředí. Pracovníci odboru také v případě potřeby se zájemcem o adopci zeleně vytipované místo navštíví a dohodnou podmínky. Pokud bude mít žadatel zájem, před ozeleněním ještě zvolený pozemek technické služby např. posekají, odstraní plevel nebo drny atd. Poté už však bude péče pouze na žadateli.

„Běžně zabere vyřízení žádosti jen několik dní. Ve složitějších případech, kdy je nutné nechat zpracovat tzv. projekt sadových úprav, to je do několika týdnů,“ dodává Milan Šimek.

Pokud máte o adopci zeleně zájem, obraťte se buď na odbor životního prostředí, kde vám poradí, jak na to, nebo si z webu www.mudk.cz v sekci Radnice/Dokumenty, formuláře/Odbor životního prostředí stáhněte jednoduchý formulář, který po vyplnění zašlete na e-mail: simek.milan@mudk.cz. I díky vám pak v létě Dvůr Králové nad Labem zase rozkvete.

Foto + zdroj: