Rubriky
Nezařazené

EU 36/20 Green Deal – Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.

V rámci nadcházejícího IV. obchodovacího období 2021+ s emisními povolenkami Evropská komise navrhuje vytvořit alternativní nástroj k současnému systému obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU ETS) ve formě Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Zelená dohodu pro Evropu zdůraznila, že pokud „rozdíly v míře ambicí ve světě přetrvají, zatímco EU bude své cíle v oblasti klimatu zvyšovat, navrhne Komise pro vybraná odvětví mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, aby se omezilo riziko úniku uhlíku“ – např. přesun výroby z EU do jiných zemí s nižšími ambicemi v oblasti snižování emisí, nebo že se produkty EU nahrazují uhlíkově náročnějšími.

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích by zajistil, aby cena dovozu odrážela lépe obsah uhlíku. Toto opatření bude koncipováno tak, aby bylo v souladu s pravidly Světové obchodní organizace a dalšími mezinárodními závazky EU. Představovalo by alternativu k současnému bezplatnému přidělování povolenek nebo kompenzaci zvýšení cen elektřiny, které mají předcházet riziku úniku uhlíku stanovením ceny uhlíku v systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).

Cílem konzultace je shromáždit zpětnou vazbu od zúčastněných stran, zejména energeticky náročných odvětví. Ačkoliv nejsou jednotlivé varianty konkretizovány, obsahuje veřejná konzultace návrhy na zaměření této problematiky v kapitole 6 (např. formou daně atd.)

Připomínky je možné posílat do 25. 9. 2020.

Foto: ecopress
Zdroj: