Rubriky
AKTUALITY

Jednání u kulatého stolu Národního konventu o EU v Lichtenštejnském paláci v Praze

Dne 25. 9. 2015 se předseda Sdružení s panem Javůrkem zúčastnil jednání u kulatého stolu Národního konventu o EU v Lichtenštejnském paláci v Praze, kde tématem bylo jednání o Oběhovém hospodářství. Tohoto jednání se zúčastnili někteří poslanci, senátoři, zástupci ambasád a ministerstvech včetně europoslankyně paní Konečné.

Oběhové hospodářství představuje přístup, který významným způsobem ovlivní stávající odpadové hospodářství a využívání druhotných surovin. V oběhovém hospodářství představuje odpad především příležitost a zdroj, který svým opakovaným využíváním přináší profit firmám, obcím, regionům a společnosti jako celku. Namísto těžby nerostných surovin a přibývání skládek, oběhové hospodářství podporuje prevenci vzniku odpadu, opětovně využívá výrobky, recykluje je a přeměňuje na energie.

Evropská unie si stanovila závazek omezit vznik odpadu, recyklovat odpad a vytvořit tak významný a spolehlivý zdroj surovin, získávat energii zpět pouze z nerecyklovatelných materiálů a zcela odstranit skládkování. Oběhové hospodářství tudíž významně zasáhne do odpadového hospodářství a jeho legislativy.