Rubriky
AKTUALITY

Podzimní Kongres Sdružení komunálních služeb

Wellness  hotel  Frymburk se stal místem, kde se ve dnech 11. – 13. 11. 2015 konal podzimní Kongres Sdružení komunálních služeb spojený s výstavou komunální techniky.

Záštitu nad naším setkáním převzal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola . Svojí účastí nás poctil 2. náměstek hejtmana  Ing. Jaromír Slíva , senátor  Ing. Tomáš  Jirsa , starosta  hostujícího městyse Frymburk  p.  Oto Řezáč ,  předseda SRVO Ing. Jiří Skála a také starostové a zástupci okolních měst. Účastníky jednání a zástupce vystavovatelů přivítal předseda SKS Bohumil Rataj a představil přítomné hosty, kteří pozdravili účastníky Kongresu. Dopolední pracovní náplň odborného setkání byla zaměřena na připravovaný nový Zákon o odpadech. Souhrnné závěry z diskuse, do které aktivně přispěl  i  senátor  ing. Jirsa a starosta Frymburka   p. Oto  Řezáč jsou promítnuty v závěrečném usnesení  z Kongresu.
V odpolední části programu se na vnitřních i venkovních plochách hotelu představilo 41 vystavovatelů komunální techniky a dodavatelských firem. Vyvrcholením Kongresu se stal společenský večer pro účastníky setkání a hosty. Součástí večerního programu byla mimo jiné dražba pracovní vesty Sdružení komunálních služeb, rekvizity použité v úvodním uvítacím videosnímku při zahájení Kongresu.  Novým vlastníkem vesty se stal jednatel firmy Blachere – Illumination  CZ, s.r.o. p. Antonín Pešek. Vydraženou částku 11.000,- Kč předal v průběhu večera zástupce sdružení starostovi Frymburka jako dar místní mateřské školce. Podzimní Kongres pořádalo a organizačně zajistilo Sdružení KS za vydatné podpory generálního partnera, firmy Blachere Illumination CZ, s.r.o., za což velice děkujeme. S přispěním dalších sponzorů a také kvalitních služeb Wellness hotelu Frymburk  se podařilo dosáhnout vysoké  odborné i společenské úrovně našeho setkání  a navázat tak  na  úspěšný předchozí  Kongres  SKS  v Mariánských  Lázních.