Rubriky
AKTUALITY

Redakční rada časopisu Komunální technika – Profi Press

Na základě dlouhodobé oboustranně prospěšné spolupráce se vedení odborného recenzovaného časopisu Komunální technika rozhodlo požádat SKS o účast v redakční radě uvedeného periodika. Byl osloven předseda SKS, který s nabídkou souhlasil, ale protože v daný termín se účastnit nemohl, byl jsem požádán o účast já jakožto místopředseda SKS. Z tohoto důvodu jsem se v úterý 8. 12. jednání uvedené redakční rady zúčastnil.

Ve 14 hod. se na radě sešli mimo Ing. Martina Sedláčka majitele Profi Press, šéfredaktora Ing. Romana Palečka a redaktora Ing. Jana Kroupy, externí spolupracovníci, kteří tvoří redakční radu. Jednalo se o Doc. Ing. Vlastimila Altmanna Ph.D., z České zemědělské univerzity, z ČAOH JUDr. Ing. Petra Měchuru, inženýry Petra Plívu CSc. a Jiřího Součka Ph.D. oba z VÚZT, z Mendelovy univerzity v Brně pan Profesor Pavel Zemánek ………. a za SKS já J.

Po úvodním slově a rekapitulaci roku 2015 od Ing Sedláčka dostal prostor každý radní. Vesměs se vyzdvihovali podařené akce a kvalita časopisu, hovořilo se o budoucích možnostech a přípravách na rok 2016. Hodně času se věnovalo nové knižní publikaci o kompostování, kterou připravují výše uvedení pracovníci VUZT ve spolupráci s PP. Hodně času se věnovalo připravovaným archivačním možnostem a vyhledávacím systémům pro orientaci v již starších ročnících tohoto i dalších časopisů z rodiny PP. Až do 17 hod bylo stále napilno. Poté byla společná večeře, při které se již diskutovalo nejen o práci.

Vedení PP si rozšířením rady o SKS a o nepřítomné moravské sdružení slibuje přiblížení se k praxi přímo se dotýkající komunální sféry. Při odchodu (odcházel jsem po 19 hod jako jeden z prvních) jsem dostal poděkování od Ing. Sedláčka pro SKS za dnešní účast a předešlou spolupráci s příslibem do příštího roku.

Martin Chudoba, místopředseda