Rubriky
AKTUALITY

SKS na celoslovenském sněmu ZOVP

Na pozvání našeho partnera , slovenského  Združenia  Organizacií  Verejných  Prác jsem se účastnil  zasedání celoslovenského sněmu , který se konal 4. 5. 2016 v  lázeňském prostředí  Hotelu Park Piešťany.


Prezident  ZOVP SR Mgr. Peter Kuba přednesl souhrnnou informaci o činnosti organizace a návrh programu akcí pro rok 2016, který byl následně schválen. Další část pracovního programu byla zaměřena na problematiku odpadového hospodářství, která je, tak jako u nás, velmi aktuálním tématem. Tomu ostatně odpovídala i obsáhlá a podnětná diskuze  účastníků. Odpolední program sněmu zasvěcený výstavě komunální  techniky obsadilo cca 20 vystavovatelských firem.

Večerní společenské setkání obohatili kolegové ze Slovenska cimbálovou muzikou. Závěrečná tombola, ve které získal cenu téměř každý, se stala příjemnou tečkou večera  a také celého sněmu ZOVP SR.