Rubriky
AKTUALITY

Setkání Sdružení komunálních služeb, z.s.

Ve dnech 11. 5. – 13. 5. 2016 proběhlo setkání členské základny Sdružení komunálních služeb, z.s.

Toto setkání bylo výjimečné, neboť se jednalo o 50-tý kongres Sdružení komunálních služeb a spolek slavil 25-té výročí od založení.

Toto setkání bylo důležité i z hlediska spolku, neboť součástí třídenního programu byla Členská schůze, kde se nejen hodnotil rok předcházející, ale zejména schvalovali nové Stanovy spolku. V závěru členské schůze se diskutovalo zejména o připravovaném zákoně o odpadech. Z této diskuze vzešlo a členskou základnou bylo odsouhlaseno Memorandum a připomínky k tomuto připravovanému zákonu. Toto Memorandum a připomínky budou předány Poslanecké sněmovně, Ministerstvu životního prostředí, Svazu měst a obcí, aj.

Po skončení Členské schůze následovala slavnostnější část a to předávání ocenění bývalým ředitelům, členům Rady a partnerským organizacím. Poděkování také patřilo všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci.

Setkání se zúčastnilo 45 členských organizací z 50.

Bohumil Rataj, Předseda Rady