Rubriky
AKTUALITY

Konference ODPADY A OBCE 2016

Ve dnech 15. – 16. 6. 2016 se v Kongresovém centru ALDIS Hradec Králové konal  již  17. ročník  konference ODPADY A OBCE 2016  na téma“ Hospodaření s komunálními odpady „.       

Akce je součástí cyklu  ODPADOVÉ  DNY 2016 , které v průběhu roku organizuje  akciová společnost  EKO-KOM . Program konference byl zaměřen k informacím o připravovaném zákonu o odpadech,  meziobecní spolupráci v odpadovém hospodářství a předcházení vzniku odpadů. Zajímavým způsobem pojaté  panelové diskuse,  se účastnili zástupci MŽP, Svazu měst a obcí, Hospodářské komory ČR,  SVPS a SKS. Právě náš zástupce Daniel Javůrek, člen Rady SKS, informoval účastníky o Memorandu a  připomínkách SKS k připravovanému zákonu o odpadech / viz.příloha /.
O zajímavé zkušenosti k problematice hospodaření s odpady se ve své přednášce podělil také  Mag. Christian Beck , jednatel f. ARGE z Dolního Rakouska.
Za  Sdružení komunálních služeb  se konference účastnil také  asistent předsedy  SKS  a   zástupci  TS Bílina, TS Chrudim,Pečských služeb, Eko servisu Zábřeh na Mor. a  ITec Czech Ostrava.

Ing. Matucha Josef

 Asistent předsedy SKS