Rubriky
Nezařazené

Jenom dva druhy popelnic na odpad? Dobrý nápad, ale před 26 lety

Možná, že to chvíli trvalo, ale lidé se naučili třídit. Tři čtvrtiny Čechů dnes separuje své odpady do barevných nádob. Nicméně místo toho, abychom v tom pokračovali dál a snažili se dosáhnout ještě lepších čísel to vypadá, že bychom měli všechno zrušit a na tříděné odpady zavést jednu popelnici.

Budování celorepublikového systému, zajišťujícího třídění a využití obalových odpadů, započalo v roce 1997 společně se založením autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Od té doby spotřebitelé třídí odpady z použitých obalů do barevných nádob, které jsou sváženy sběrovou technikou, dotříďovány a využívány nebo likvidovány.

Vedle černých popelnic na směsné komunální odpady na začátku stály základní nádoby na tříděné odpady: modré na papír, žluté na plast a zelené na sklo. V současné době už je do příslušné nádoby možné vytřídit elektroodpady či kovy, textil nebo bioodpad. Systém, který se začal budovat před 26 lety, by se ale nyní měl dočkat změn, a to velmi výrazných.

Ministr životního prostředí Petr Hladík, který byl před několika měsíci uveden do funkce, pro deník Právo uvedl, že do budoucna by měl zůstat pouze jeden kontejner na separovaný odpad a druhý na směsné komunální odpady. Dle slov ministra budou obce tříděné odpady odvážet na optickou dotřiďovací linku, čímž má dojít k omezení popelnicového smogu a „výraznému zlevnění systému svozu odpadu, protože do jedné popelnice bude možné dát papír, plast, oblečení, kov, hliník a tak dále.“

Obojí je ovšem přinejmenším sporné. Podle starostů budou mít města a obce i nadále stejné náklady na svoz, jelikož vytříděnou směs odpadů bude nutné svážet častěji. Zároveň vozy budou při svozu muset urazit delší vzdálenost, mnohdy více než 100km, dokud nebude existovat v ČR více automatických linek než dnes, kdy máme po jedné v Brně, Praze a Ostravě. Předpokládá se sice vybudování dalších dotřiďovacích linek s automatizovaným provozem, jenomže je zřejmé, že jejich počet bude nižší, takže bude nutné vybudovat překladiště. Je otázkou, jak se investoři pohrnou do budování drahých dotřiďovacích linek, když jim zálohování vezme dvě nejlukrativnější komodity z odpadového toku.

ZDROJ + FOTO