Rubriky
Nezařazené

Komise navrhuje dalších deset let s glyfosátem

V loňském roce mělo skončit používání širokospektrálního systémového herbicidu, který je masivně využívaný při odstraňování nežádoucího plevele. Evropská komise prodloužila glyfosátu licenci do prosince letošního roku a nyní navrhla, aby bylo jeho použití prodlouženo na dalších 10 let.

Evropská komise ve středu navrhla, aby glyfosátu byla prodloužena licence pro evropský trh i po 15. prosinci letošního roku, kdy vyprší platnost současného povolení. Předložený návrh nařízení uvádí, že „je vhodné obnovit schválení glyfosátu na dobu deseti let.“

Na tiskové konferenci mluvčí Evropská komise, Stefan de Keersmaecker řekl, že Komise navrhla prodloužení licence, jelikož podle zjištění všech kompetentních vědeckých orgánů v současné době neexistují informace, které by vyvolaly obavy. Jenomže na tom se všichni neshodnou.

Kontroverzní látka

Názory vědců a zúčastněných stran ohledně toho, jaká rizika látka představuje nebo nepředstavuje pro lidské zdraví a životní prostředí, se rozchází. Kritiku vyvolalo už rozhodnutí Komise z loňského roku, kdy došlo k tomu, že se členské státy nedokázaly dohodnout na tom, zda použití glyfosátu zakáží nebo prodlouží. Komise proto licenci prodloužila na další rok a začala posuzovat bezpečnost látky.

Herbicid zhodnotil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který dospěl k závěru, že použití látky nevykazuje „kritické oblasti znepokojení“. Dále uvedl, že kvůli chybějící údajům není možné učinit závěry o řadě aspektů, včetně ekotoxikologie látky a konkrétních rizik, které herbicid představuje pro savce. To bylo kritizováno s tím, že takové mezery znamenají nedostatečný vědecký základ pro opětovné schválení glyfosátu. Podle evropských úředníků k tomu ale „dochází v prakticky všech závěrech úřadu EFSA o všech látkách“.

Ekologické organizace byly závěry úřadu šokovány a požadují okamžitý zákaz látky. Poukazují na zprávu Světové zdravotnické organizace (WHO), která glyfosát označila za látku pravděpodobně karcinogenní pro člověka. Podle jiných je mnohem závažnější fakt, že glyfosát se v přírodě rozkládá na mnohem nebezpečnější biologické produkty. Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) ovšem v loňském roce uvedla, že glyfosát nenaplňuje vědecká kritéria pro to, aby byl považován za karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxickou látku.

Hlasování proběhne v říjnu

 

ZDROJ + FOTO