Rubriky
AKTUALITY

Konference Města budoucnosti 2019

Účastnili jsme se Konference Města budoucnosti 2019. Uvedená konference poskytla diskuzní platformu zástupců měst a obcí hovořících o svých problémech a společně s odborníky na danou tématiku nacházela řešení a odpovědi na současné potřeby pro vedení měst a obcí.

Zejména se jednalo o řešení mobility, infrastruktury, energetiky, veřejného prostoru a udržitelného rozvoje. Celodenní přednáškový a diskuzní program byl rozdělen do několika tématických bloků. V předsálí se prezentovala řešení problematiky jednotlivých oblastí.

Bohumil Rataj, předseda SKS