Rubriky
Nezařazené

Liberec rozšíří sběr bioodpadu

Konkrétně jde o rozšíření sběru bioodpadu z domácností o dalších 1 500 kusů hnědých nádob.

Občané, kteří si v minulosti v několika etapách zažádali o přidělení hnědé nádoby na sběr bioodpadu rostlinného původu, v současnosti využívají celkem 3 300 kusů hnědých nádob o objemu 150 litrů s týdenním intervalem výsypu od dubna do konce listopadu.

Distribuce hnědých nádob byla po několik let pozastavena. Zájem o tuto službu však přetrvává. Pro tuto skupinu obyvatel, na které se v předchozích etapách prozatím nedostalo, statutární město Liberec připravuje novou várku hnědých nádob na BIO.

Zároveň, aby byla tato služba udržitelná, bude interval výsypu u všech nádob (nových i stávajících) upraven na jednou za 14 dní od začátku dubna do konce listopadu. Tímto opatřením může město Liberec uspokojit více žadatelů a dodat tak nádoby k dalším domům.

Žádáme obyvatele, kteří o hnědou nádobu na bioodpad mají zájem, včetně těch, kteří zasílali své žádosti v minulosti, aby svou žádost směrovali na email: vinar.michal@magistrat.liberec.cz. Nádoby budou přidělovány pouze k rodinným a menším vilovým domům, u kterých tato nádoba ještě není přistavena. Nádoby nebudou přidělovány na sídliště nebo zahrádky. Nádoba je určena pro všechny uživatele daného domu nikoliv pouze pro žadatele, který plní roli kontaktní osoby. Žadatelé z k.ú. Vratislavice se i nadále musí obracet na MO Vratislavice.

Zdroj + foto: