Rubriky
Nezařazené

Pečky staví úpravnu vody, pro snížení energetické náročnosti zvažují fotovoltaiku

Město Pečky vynakládá nemalé prostředky na úpravu pitné vody a plánuje zaměřit se i na vody odpadní, a to intenzifikací ČOV. Nová technologie úpravy vody bude náročnější na spotřebu elektrické energie, což pravděpodobně povede ke zdražení vody.

Pitná voda

V září 2022 začala stavba úpravny vody v Pečkách. „Hotovo bude na začátku roku 2024. Zatím jde vše podle plánu,“ říká Milan Paluska, starosta města, a doplňuje: „Nová úpravna přinese snížení tvrdosti vody a zlepšení hygienické kvality vody. Hlavně snížení obsahu dusičnanů.“

Kolínsko obecně řeší velké problémy se suchem. Některé vodní zdroje jsou na hranici své kapacity. Pečky se s nedostatkem vody nepotýkají. „Vodu čerpáme z vlastního zdroje. Vodní zdroj pro Pečky je zatím dostatečně vydatný,“ uvádí starosta.

Dotace na realizaci úpravny vody

Pečky s téměř 4700 obyvateli v letošním roce hospodaří se schodkovým rozpočtem. Výdaje dosahují přes 208 milionů korun a příjmy tvoří téměř 174 milionů korun. Schodek město vyrovnává zapojením prostředků z minulých let. V plánu jsou přitom investice do opravy kulturního domu a intenzifikace čistírny odpadních vod. Ta je podle starosty nezbytná kvůli rostoucímu počtu lidí ve městě.

Realizace úpravny vody by měla vyjít na téměř 50 milionů korun. Projekt byl zahájen předchozím vedením, i když nebylo jisté, že město získá dotační podporu. Pokud by město financovalo celou realizaci bez státní pomoci, omezilo by to ostatní plánované investice. Tato starost naštěstí odpadla. „V této chvíli máme zprávu, že dotace byla přidělena,“ potvrzuje Milan Paluska.

Energeticky náročnější technologie

 

2.       Cena bez DPH (Kč/m3)

3.       cena s DPH 10 % (Kč/m3)

4.       Vodné

5.       47,20 Kč

6.       51,92 Kč

7.       Stočné

8.       47,55 Kč

9.       52,31 Kč

10.   Celkem V+S

11.   94,75 Kč

12.   104,23 Kč

Vodovody pro město provozuje společnost Pečecké služby. Pro rok 2023 byla cena vodného a stočného stanovena na 104,23 Kč.

Vyšší spotřeba elektrické energie v nové úpravně vody bude znamenat vyšší náklady a ve výsledku zdražení vody pro občany. „Technologie je náročná na energie, odhaduji, že dojde ke zdražení minimálně o 20 procent,“ říká Milan Paluska a dodává: „Do budoucna proto uvažujeme o fotovoltaice ke snížení energetické náročnosti.“

Foto + zdroj: