Rubriky
Nezařazené

Louny zkouší alternativní přístup v údržbě travnatých ploch

Dešťové srážky jsou nepravidelné a je jich málo, suchých dní naopak přibývá. Kvůli klimatickým změnám zkouší město alternativní přístupy v údržbě travnatých ploch. Jedná se o tzv. mozaikovou – etapovou seč. Co to znamená? 

Znamená to, že se vysekají jen určitá místa, především podél chodníků a cest, zbytek travního porostu se nechá volně růst dle potřeby. Nesečené a sečené plochy budou během sezóny střídány. 

Proč k tomu Louny přistupují? Mozaiková – etapová seč trávníku je k přírodě šetrnější než plošné sekání travních ploch. Ponecháním vyšších travních porostů pomáháme zadržení vody v půdě, nedochází tedy k přílišnému vysoušení půdy a napomáháme lepšímu zachycování dešťové vody při případných extrémních srážkách.

V neposečeném porostu zůstanou rostliny, jež poskytnou potravu a úkryt hmyzu, plžům a obojživelníkům, kterých ve městech dramaticky ubývá. Méně sečené trávníky poskytují také vhodné životní prostředí a potravu pro další řadu živočichů (ježci, drobné ptactvo, kuny) a přispívají tak k vyšší biodiverzitě.

ZDROJ + FOTO