Rubriky
Nezařazené

Mesto Prievidza zakladá vlastný podnik

Má sa postarať o zber bioodpadu a kompostáreň

Samospráva tak chce prevziať časť odpadového hospodárstva do vlastných rúk.

Nakladanie s komunálnym odpadom v Prievidzi bude po novom zabezpečovať mestský podnik. Zámer naberá konkrétnejšie kontúry.

Mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadnutí schválilo návrh radnice na založenie nového podniku.

Chcú prevádzkovať aj zberný dvor

Návrh na založenie novej obchodnej spoločnosti pod názvom „Prievidzské odpadové hospodárstvo s.r.o.“ mestským poslancom v pondelok 27. februára 2023 predložila primátorka Katarína Macháčková.

Predložený materiál sa pritom odvolával na uznesenie zastupiteľstva z decembra 2022, podľa ktorého má Prievidza založiť vlastnú obchodnú spoločnosť, ktorá bude poskytovať služby spojené s nakladaním s odpadom.

Úlohou mestského podniku však nebude zabezpečovať všetky služby v odpadovom hospodárstve. Spoločnosť by mala zastrešiť hlavne zber a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO). Okrem toho by Prievidzké odpadového hospodárstvo malo prevádzkovať tiež zariadenie na zhodnocovanie bioodpadu, kompostáreň, ako aj zberný dvor v meste.

Foto+zdroj: