Rubriky
Nezařazené

Proč (ne)funguje odpuštění poplatku za odpady

Města, která nevybírají poplatky za odpady, působí v dnešní době tak trochu jako čaroděj-dobroděj. Občané sice za odpady platit nemusí, ale náklady hradí město, a to z peněz, které pak chybí jinde. Tento systém zároveň veřejnost nemotivuje ke snižování produkce odpadu ani ke zlepšení kvality třídění.

Populismus a odpady nejdou k sobě

V některých městech jde o pozůstatek z minulosti. Populistické řešení, které politicky pomohlo, však efektivnímu odpadovému hospodářství neprospívá.

Změny, které přinesla odpadová legislativa, kladou zvýšené nároky na obce v oblasti snižování produkce směsného komunálního odpadu, navyšování třídění apod. Je třeba, aby municipality i veřejnost změnily myšlení a převzaly odpovědnost za své odpady.

„Až 80 % obcí by potřebovalo optimalizovat svoje odpadové hospodářství. Díky zvyšujícím se nákladům za uložení odpadů na skládku se o to některé obce začínají více zajímat. Pokud by obce začaly řešit tento tlak tím, že by zvyšovaly daň z nemovitosti, zabrzdilo by to tento pozitivní trend,“ 

Zvýšení koeficientu daně z nemovitosti

Nulové příjmy za odpady totiž některé obce suplují zavedením zvýšeného koeficientu daně z nemovitosti. To však nevede k žádoucím změnám v odpadovém hospodářství.

„Snížil by se tlak na obce, zastupitele i domácnosti, aby se touto problematikou zabývaly. Je to přímo opak toho, co by šlo označit jako příklad dobré praxe, totiž to, že v řadě zemí je povinnost domácnostem účtovat plné náklady na odpady. Poplatek za odpady má důležitou funkci zpětné vazby. Z téhož důvodu obce mají povinnost zveřejňovat každý rok údaje o stavu odpadového hospodářství,“ 

Co je směsný (zbytkový) komunální odpad (SKO)

Směsný komunální odpad je zbytková část odpadu, který zůstane po vytřídění všech využitelných složek. Likviduje se nejčastěji ukládáním na skládku nebo energeticky.

Kolik odpadu vyprodukujeme?

„V ČR máme zhruba o 70 kg/ob/rok vyšší produkci zbytkových odpadů, než je průměr EU a tuto situaci se stále nedaří řešit,“ s tím, že u směsného komunálního odpadu je třeba dostat se pod 2,5 až 3 l/ob/den. K tomu může výrazně napomoci menší objem nádob na odpady. Občané jsou tak nuceni více třídit.

V průměru přibližně polovinu nákladů na směsný komunální odpad tvoří náklady na jeho odstranění na skládce. Jak uvádí AOS EKO-KOM, v roce 2021 vyšplhala celorepubliková hodnota na 1 254 Kč za tunu odstraněného materiálu.

K jakým hodnotám nás směřuje zákon?

Směsný komunální odpad bude nejdražší složkou odpadového hospodářství obcí. Obce se budou muset dostat pod 120 kg směsného komunálního odpadu za občana a rok.

Legislativa zdražuje ukládání odpadu na skládky, pokud obec přečerpá stanovený limit. Ten se postupně snižuje až na 120 kg v roce 2029.

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Kg/ občan

200

190

180

170

160

150

140

130

120

          

Poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku se bude postupně zvyšovat až na 1850 Kč/t v roce 2029.

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Dílčí základ poplatku za ukládání využitelného odpadu Kč/t

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

          

Odpadové hospodářství řeší motivační platby

„Vhodné je zavedení motivačních plateb odvozených od množství vyprodukovaného směsného odpadu nebo slevy u poplatku na hlavu. Lze si představit jedinou situaci, kdy by zvyšování daně z nemovitosti za účelem pokrytí nákladů na odpadové hospodářství mohlo mít smysl. Jde o obce, kde jim legislativa neumožňuje poplatkem pokrýt všechny náklady. Jedná se například o obce, kde je zaveden poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci, protože ten vede ke snižování objemu vyvážených popelnic, a tudíž příjmu obce. Tato situace se ale v současnosti diskutuje a možná se dočkáme změny konstrukce tohoto poplatku, který by mohl mít pevnou a pohyblivou složku, jako je to běžné v jiných zemích.“

Foto+zdroj: