Rubriky
Nezařazené

Nový kolektivní systém, který bude sbírat a likvidovat nedopalky, získal oprávnění od MŽP

K obalům, elektronice nebo pneumatikám se nově přidávají i tabákové výrobky. Jejich výrobci totiž budou spolupracovat s obcemi při zpětném odběru cigaretových nedopalků.

V loňském roce Česká republika implementovala do české legislativy směrnici o jednorázových plastech. Zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, mimo jiné stanovuje povinnosti pro výrobce tabákových výrobků.

Zákon podnítil čtyři největší tabákové firmy k založení nového kolektivního systému, Nevajgluj a.s., který zajistí úhrady nákladů obcím na úklid, soustřeďování a další nakládání s odpady tabákových výrobků s filtry. I ty představují pro životní prostředí zátěž.

Nedopalky cigaret hyzdí mnohá veřejná prostranství, parky, okolí zastávek a venkovních posezení. Obce a města musí investovat čas, energii i peníze do jejich úklidu a odstraňování,“ uvádí kolektivní systém v tiskové zprávě a doplňuje, že filtry se rozkládají až 15 let a do okolí se z nich mohou uvolňovat mikroplasty.

Úhrady pro obce budou financovány z příspěvků výrobců, kteří tabákové výrobky uvádějí na trh. Výrobci mají také povinnost provádět informační kampaň, která bude mít za cíl omezit nesprávné nakládání s nedopalky, čili jejich odhazování mimo určené sběrné nádoby (tzv. littering). Nedopalky by se správně měly odhazovat do směsného komunálního odpadu, nejčastěji do odpadkových košů, odkud je odpad odstraňován nebo energeticky využíván v souladu se zákonem o odpadech.

Kolektivní systém v těchto dnech obdržel oprávnění k provozu od Ministerstva životního prostředí. „Abychom mohli naplnit své povinnosti vyplývající ze zákona, musíme uzavírat smlouvy s obcemi tak, abychom ve třetím roce po udělení oprávnění spolupracovali s minimálně 90 % obcí v České republice,“ říká Martina Vrbová, ředitelka Nevajgluj, a dodává: „Obcím, které budou nové spolupráci vstřícné a uzavřou smlouvu ještě letos, budou náležet úhrady již za rok 2023.“

V průběhu následujících týdnů všechny obce obdrží do datových schránek návrh smlouvy. Pro obce se nejedná o nic nového, řadu let spolupracují s kolektivními systémy, které zajišťují zpětný odběr a zpracování vysloužilých elektrozařízení nebo baterií.

 

ZDROJ + FOTO