Rubriky
Nezařazené

Pardubice chystají door to door sběr odpadu

V Pardubicích se od příštího roku chystá nový způsob sběru odpadu. Zatím se připravuje realizace pilotního projektu v městském obvodu Pardubice VI. Tzv. door to door systém spočívá v tom, že každá domácnost má možnost třídit odpad samostatně, do nádob, které stojí u jejich domu. Cílem je získat kvalitněji vytříděný odpad a zvýšit jeho objem.

Pilotní projekt door to door sběru odpadu

Realizaci připravuje Statutární město Pardubice ve spolupráci s městským obvodem Pardubice VI a svozovou společností Služby města Pardubice a.s. Pro zavedení pilotního projektu byla vytipována zástavba rodinných domů ve Svítkově a Popkovicích, kde je minimum stanovišť kontejnerů pro separovaný sběr. Tato stanoviště budou v počáteční fázi projektu zachována.

Svoz komunálního odpadu bude po zaběhnutí systému, cca po půl roce, v dané lokalitě zredukován z týdenního svozu na svoz 1x za 2 týdny. Omezení svozu se bude týkat i občanů, kteří se nepřihlásí do projektu odděleného sběru plastů a papíru.

V průběhu března 2024 proběhne distribuce nádob do domácností, svoz tříděného odpadu začne od dubna 2024. Zapojení se do projektu (výpůjčka nádob a jejich svoz) bude pro občany zdarma.

Výhody door to door systému

Princip systému svozu odpadů „door to door“ spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění plastu a papíru u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech. Zároveň by mělo dojít i ke snížení produkce směsného komunálního odpadu, který by jinak končil na skládce.

Zároveň by mělo dojít i k prodloužení doby mezi svozy směsného komunálního odpadu.

Systém „door to door“ vede prokazatelně ke zlepšení komfortu občanů pro odkládání odpadu – jeho přínosem je totiž také zkrácení docházkové vzdálenosti v místech, kde občané mají kontejnery na tříděný odpad daleko. Je tedy vhodný pro hustě zastavěnou část obcí se zástavbou rodinných domů, kde nejsou volná prostranství pro umístění kontejnerových stanovišť.

Obyvatelé obcí a měst, které systém využívají, se shodují, že od doby, kdy mají popelnice na tříděný odpad přímo u domu, zlepšila se celková třídící morálka jejich domácností. Také mají zkušenost s tím, že správnou separací může člověk prodlužovat jednotlivé rozestupy svozů směsného komunálního odpadu. Množství odloženého směsného komunálního odpadu díky tomuto systému kleslo a ukazuje se také, že systém funguje i v lokalitách, kde se předtím netřídilo.

Door to door systém se rozvíjí

Systém za dobu zavádění v ČR doznal jistých změn. Zpočátku, a to zejména na menších obcích, byl populární pytlový svoz, který byl na základě negativních zkušeností nahrazován nádobami.

Postupným rozšiřováním nádobového systému roste i objem nádob z původních 120 l (i menších) na 240 l. V současné době zaváděné systémy operují s nádobami na kolečkách o velikosti 240 l (rozměry nádoby: výška 1 029 mm, šířka 583 mm, hloubka 737 mm), čímž se minimalizují provozní náklady, neboť může být nastavena perioda svozu separované složky např. 1x za 4 týdny.

 

ZDROJ + FOTO