Rubriky
Nezařazené

Otěry z pneumatik se dostávají do životního prostředí. Pomůže chemická recyklace?

Nedávno jsme informovali o tom, že na Ministerstvu životního prostředí vzniká Metodický dokument k povolování zařízení k chemické recyklaci odpadů. K tomu je třeba zdůraznit, že je nejvyšší čas, aby se potenciál chemické recyklace odpadů efektivně využil v souladu s patřičnými předpisy.

Pyrum Innovations AG postaví závod na pyrolýzu v České republice  německá společnost se zkušenostmi s chemickou recyklací použitých pneumatik připravuje s nejmenovanou severočeskou společností výstavbu závodu na pyrolýzu pneumatik.

Český partner působí v oblasti energetickém a recyklačním, když provozuje elektrárnu s plynovou turbínou. Pro výstavbu a provoz nového závodu založili společnost s 30 % podílem společnosti Pyrum. Ta se zavázala k vypracování podkladů k podání stavební žádosti pro kapacitu 20 tis. tun pneumatik a poradenství v průběhu výstavby a najíždění. Umístění jednotky nabízí dostatečný prostor pro budoucí rozšíření kapacity na dvojnásobek v roce 2027. O využití pyrolyzních produktů není zmínka.

Pyrum provozuje obdobnou jednotku v hlavním závodě v Dillingenu v Sársku a podílí se na chemických recyklacích pneumatik v závodech ve Velké Británii a v Řecku. Ze závodu v Německu dodává pyrolýzní olej společnosti BASF, která z něj následně vyrábí polyamidy.

Historie využívání kaučuků sahá k druhé Kolumbově výpravě do Ameriky do roku 1493, kdy člen výpravy Cuneo popsal strom Hevea brasiliensis, ze kterého po naříznutí vytékal latex a po vysrážení vykazoval přírodní kaučuk elastomerní vlastnosti. Až v roce 1839 objevil Charles Goodyear způsob zlepšení vlastností přírodního kaučuku vulkanizací. Směs kaučuku s přísadami, včetně vulkanizačních se zahřívá při teplotách 150 – 180 stupňů Celsia, přičemž dojde k zasíťování na pryž. Téměř 70 % ze všech vulkanizátů představují pneumatiky.

V současné době je na trhu více než 30 druhů kaučuků v široké škále typů se spotřebou 30 mil. tun za rok. Nejčastěji se používají syntetické typy, z nich pak SBR (butadien-styrenový kaučuk). Podle analýzy MTFR poroste trh s elastomery do roku 2025 průměrně ročně o 4,8 %.