Rubriky
Nezařazené

Kam vyhazujeme jednorázové elektronické cigarety?

Z průzkumu* společnosti Ecobat, která v tuzemsku již přes 20 let organizuje sběr všech odpadních baterií a zajišťuje proces jejich třídění a následné recyklace, vyplývá, že nejvíce kuřáků jednorázových elektronických cigaret je v hlavním městě Praze a ve Středočeském a Plzeňském kraji. Téměř 80 % z nich po dokouření vyhazuje použitý přístroj do běžného komunálního odpadu. Jen pár procent uživatelů odnese vybitý vaporizér zpět do trafiky nebo do sběrných nádob určených pro ekologickou likvidaci. A to i přesto, že více než 50 % z nich ví, že elektronická cigareta v sobě má zabudovanou baterii, která obsahuje toxické látky nebezpečné pro životní prostředí.

Více než polovina tuzemských kuřáků elektronických jednorázových cigaret vyhazuje použitý přístroj do běžného komunálního odpadu. Nejhorší situace je v Praze, Středních Čechách a kraji Plzeň. Jak ukázal průzkum společnosti Ecobat, právě v těchto třech krajích je nejvyšší koncentrace kuřáků e-cigaret, paradoxně je ale mezi nimi nejnižší povědomí o tom, jak mají s vybitým vaporizérem naložit. Téměř polovina uživatelů se dokonce mylně domnívá, že před vyhozením by měli baterii, která je v zařízení zabudovaná, vyjmout.

„Rada zní: Baterii nevyndávejte. Stačí elektro cigaretu správně vytřídit. Pokud nevíte, kam s ní, tak ji doneste do obchodu či trafiky, kde jste ji koupili. Tam budou mít i sběrné nádoby, do kterých vybitý přístroj můžete vhodit. Chybu ale neuděláte ani když e-cigaretu hodíte do kontejnerů určených pro malá elektrozařízení,“ komentuje situaci marketingová ředitelka společnosti Ecobat Kateřina Vránková.

Z pohledu počtu kuřáků je na tom nejhůře hlavní město. „V Praze, kde je koncentrace kuřáků samozřejmě nejvyšší, dokonce více než 50 % dotazovaných neví, že by vybitou elektro cigaretu neměli vyhazovat do komunálního odpadu,“ dodává k výsledkům Vránková.

Vysočina propadá

Regionální srovnání dále ukázalo, že v oblasti recyklace použitých elektronických cigaret jsou na tom nejhůře obyvatelé Vysočiny. Podle průzkumu společnosti Ecobat dokonce téměř každý, kdo e-cigaretu vykouří, ji následně odhodí do směsného odpadu.

Vapování je stále oblíbenější zejména mezi mladými lidmi, ve věku od 18 do 26 let. V tomto vzorku kouří elektronické cigarety dokonce 42 % dotazovaných. Ani mezi nimi ale není povědomí o správné likvidaci přístroje příliš velké. Do kontejnerů pro drobná elektrozařízení je odnáší jen 14 % z nich. Přitom e-cigareta obsahuje mnoho nebezpečných látek jako jsou plasty, nevyjímatelnou baterii, nikotinové soli a stopy těžkých kovů, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí. Bez recyklace končí tato elektrozařízení na skládce. Nebezpečné látky mohou unikat a způsobit kontaminaci půdy a vody, poškozovat volně žijící zvířata a lidské zdraví.

 

ZDROJ + FOTO