Rubriky
Nezařazené

Proč ubylo živelných katastrof

Organizace spojených národů, klimatologové a vlády po celém světě posledních 30 let tvrdí, že změna klimatu způsobuje častější přírodní katastrofy včetně hurikánů, záplav a vln veder.

„Kvůli změně klimatu se za posledních 50 let pětinásobně zvýšil počet katastrof souvisejících s počasím,“ vyplynulo z loňské zprávy Světové meteorologické organizace. Údaje ovšem také ukazují, že za posledních 20 let počet katastrof souvisejících s klimatem ve skutečnosti klesl asi o 10 %.

Nejlépe dostupná data pocházejí z mezinárodní databáze katastrof (EM-DAT), kterou shromažďuje a zveřejňuje Centrum pro výzkum epidemiologie katastrof (CRED) v Belgii. Roger A. Pielke Jr., politolog z Coloradské státní univerzity v Boulderu přišel s objevem, že od roku 2000 počet katastrof ubývá. Podle Pielkeho je toto zjištění „velmi dobrá zprávou a zcela v rozporu se všeobecným povědomím“.

Proti Pielkeho analýze protestovali někteří lidé na Twitteru. „Používáte regresní přímku pro soubor dat s vysokým stupněm přirozené variace k vyvození velmi širokého závěru. A sklon této linie je sotva převrácený. To nic neukazuje,“ napsal jeden člověk. Jiný uvedl: „Toto je učebnicový příklad toho, že nevíme, co znamená standardní odchylka nebo regrese!“ Další lidé poznamenali, že frekvence katastrof souvisejících s klimatem od roku 1900 do roku 2019 vzrostla.

Pielke ale namítá, že k prokázání poklesu nebylo potřeba žádných testů statistické významnosti. „Pokud jsem měl minulý týden na bankovním účtu 100 dolarů a dnes 90 dolarů, pak mám o 10 % méně peněz,“ řekl Pielke. „Tečka. Nemusíte používat testy statistické významnosti, abyste to viděli. Z technického hlediska jsou zde data populace, nikoli vzorek populace,“ dodal.

Roger Pielke nesouhlasí s trendem, který ukazuje stále častější katastrofy před rokem 2000, ale poznamenává, že není v rozporu s údaji o poklesu, ke kterému od roku 2000 dochází. „Období od roku 2000 se z hlediska spolehlivosti dat považuje za nejspolehlivější,“ Pielke řekl a dodal: „S jistotou lze ale říci, že i od roku 2000 se pokrytí zlepšilo. Takže 10% pokles je možná podhodnocených.“ Pielke navíc poznamenal, že „trendy jsou v souladu s nezávislým, recenzovaným výzkumem (např. zde a zde).“

Oba trendy, jeden hovořící o tom, že po celé století až do roku 2000 roste množství přírodních katastrof souvisejících s klimatem, a druhý, který tvrdí, že od roku 2000 katastrof ubývá, jsou pravdivé. Proč tomu tak je?

Foto: Pixabay
Zdroj: