Rubriky
Nezařazené

Projekt, který dává nový život starým knihám, úspěšně pokračuje

V prvním březnovém týdnu byla v sídle Kraje Vysočina zahájena vernisáží výstava s názvem Nový život starým knihám. Po celý březen si klienti a návštěvníci krajského úřadu mohou přečíst o výrobě knih, tipech, co s knihou po přečtení udělat, aby jí dali „nový“ život, o informacích, jak se zpracovává recyklovaný papír a co se z něj vyrábí. Zároveň si mohou odnést knihy ze dvou nových krajských knihobudek umístěných přímo v budovách krajského úřadu, které z recyklovaného materiálu vyrobili studenti SPŠ a SOU Pelhřimov za velice krátkou dobu, za to jim patří poděkování.

Myšlenka na záchranu knih opětovným použitím vznikla na začátku roku 2018 na třídicí lince ASMJ Jihlava na Hruškových dvorech. Ročně jí projde 7 500 tun papíru, ve kterém se nachází stále více knih ve velmi dobrém stavu. Tyto knihy spolu s nevyužívanými knihami od studentů Gymnázia Jihlava rozšířily nabídku knižních titulů v domovech pro seniory, které zřizuje Kraj Vysočina a v knihobudkách, které jsou dostupné pro veřejnost. V Jihlavě například v ZOO, Vodním ráji nebo v Nemocnici Jihlava. Po přečtení si je zapůjčí další čtenáři, a tak je zajištěno jejich opětovné využití.  

V roce 2020 se do projektu zapojily tři střední technické školy, zřizované Krajem Vysočina, aby jejich studenti pod odborným dohledem mistrů zhotovili další knihobudky, které jsou od dubna 2020 umístěné pro využití široké veřejnosti v Nemocnici Jihlava, v Pelhřimově a ve Světlé nad Sázavou. Na podporu předcházení vzniku odpadů byly k výrobě knihobudek zakomponovány i opětovně použité materiály, například dřevěné palety.

„Jsme rádi, že se do projektu Nový život starým knihám zapojí i úředníci Krajského úřadu Kraje Vysočina v rámci společenské odpovědnosti kraje a podpoří předcházení vzniku papírového odpadu prostřednictvím prodloužení životního cyklu knih jejich sdílením,“ uvedla Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.

Aktivní účast obyvatel na předcházení vzniku odpadů přispívá k plnění cílů aktualizovaného Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 s výhledem do roku 2035 i legislativy v oblasti omezování skládkování.