Rubriky
Nezařazené

Rada EU přijala nařízení Euro 7

Rada dne 11. 4. přijala nařízení Euro 7, což je poslední krok v rozhodovacím procesu. Toto nařízení se vztahuje na osobní automobily, dodávky a těžká nákladní vozidla a jeho cílem je snížit emise látek znečišťujících ovzduší z výfukových plynů a brzd a zároveň zavést přísnější požadavky na životnost.

Stanovuje pravidla pro emise výfukových plynů, otěr pneumatik, emise brzdových částic a životnost baterií. Pro osobní a dodávkové automobily zachovává limity emisí výfukových plynů Euro 6, ale zavádí přísnější požadavky na pevné částice, zatímco pro těžká nákladní vozidla platí přísnější limity pro různé znečišťující látky včetně oxidu dusného.

Nařízení rovněž zavádí přísnější limity pro emise pevných částic vznikajících při brzdění, přičemž specifické limity platí pro elektrická vozidla. Pravidla Euro 7 se budou vztahovat na emise osobních a dodávkových automobilů do tohoto data, zatímco další pravidla týkající se brzd, pneumatik a životnosti baterií budou platit i pro novější, ekologičtější vozidla po roce 2035.

 

ZDROJ + FOTO