Rubriky
Nezařazené

Odborný seminář SKS ČR

Ve čtvrtek 18. 04. 2024 proběhl odborný seminář, který se zabýval novou legislativou pro členy sdružení, a to ve formě zákona č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel. Na semináři byly prezentace na téma:

  • Co přináší zákon o podpoře nízkoemisních vozidel?
  • Zadávaní veřejných zakázek v praxi

Setkání se konalo v prostorech Automatických mlýnů v Pardubicích.

Úvod patřil prezentacím partnerských firem A-TEC Servis, s.r.o., I-TEC Czech, s.r.o. a Renault Trucks, které na tuzemský trh dodávají v různých podobách techniku a vybavení poháněné nízkoemisním motorem. Partnerské firmy nejprve prezentovaly ve vnitřních prostorech, a následně se společně s účastníky semináře přesunuly na venkovní výstavní plochu, kde měly i připravené produkty k představení.

Cílem odborného semináře bylo seznámit zúčastněné členy s novou legislativní povinností jak od odborníků, tak i z řad členské základny.

Na semináři vystoupili:

  • Klára Sýkorová – Služby města Pardubic a.s.
  • Jiří Lád, Ph.D. – DLC group s.r.o.

Zájem zúčastněných odborného semináře se následně projevil v hromadné diskuzi s přednášejícími včetně sdílení odpovědí k individuálním dotazům členů. Věřím, že informace předané na odborném semináři pomohou všem zástupcům členských organizací vypořádat se s povinnostmi danými novou legislativou.

Na závěr děkuji partnerským organizacím, které finančně zaštítily seminář, organizátorům a všem návštěvníkům za přínosné shledání v zajímavých prostorech.

Fotodokumentace ze setkání je v GALERII.

Ing. Adam Brant