Rubriky
Nezařazené

Sběrné dvory

V rámci série Příkladů dobré praxe nakládání s odpady jsme pro téma Sběrné dvory vybrali město Příbor, které disponuje jedním z technologicky nejvyspělejších sběrných dvorů. V rozhovoru s Pavlem Netušilem, místostarostou města, se dozvíte mimo jiné i to, jak město dosahuje nízké produkce SKO, a to okolo 130 kg na obyvatele.

Kdy byl nový sběrný dvůr vybudován a proč ho bylo třeba?

Sběrný dvůr byl vybudován v roce 2020, zprovozněn byl v roce 2021. Město jej potřebovalo z mnoha důvodů, omezím se na tři zásadní:

  1. Starý sběrný dvůr nevyhovoval kapacitně ani technologicky. Navíc sloužil technickým službám k uskladnění techniky, takže byl i značně nepřehledný.
  2. Odpadové vany byly zcela vystaveny povětrnostním podmínkám, takže zejména koberce (či jiný textilní odpad) a čalouněný nábytek za deště nasávaly velké množství vody a odpad tím nabýval na hmotnosti. Vyvážení velkoobjemového odpadu se tím hodně prodražovalo.
  3. V rámci snahy o minimalizaci směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu jsme chtěli otevřít re-use centrum. Na starém dvoře by něco takového nebylo možné.

Proč je příborský sběrný dvůr označován jako jeden z technologicky nejvyspělejších v regionu?

Sběrný dvůr Točna v Příboře je považován za jeden z technologicky nejvyspělejších v regionu z mnoha důvodů. Jeden z nich je propracovaný evidenční systém propojený s kalibrovanou váhou, pro co nejpřesnější odpadovou evidenci. Další výhodou je vyvýšená nájezdová rampa, kolem které jsou ustaveny kontejnery na odpad, pro jednodušší manipulaci s odpadem. Okolo nájezdové rampy jsou umístěny dvě lisové jednotky, jedna na dřevo a druhá na papír. Lisové jednotky pomáhají zmenšovat objem přijatého množství odpadu. Mimo jiné se na sběrném dvoře nachází hermeticky uzavřený sklad na nebezpečné odpady, ve kterém jsou speciální nádoby na shromažďování odpadu. Neodmyslitelnou součástí areálu sběrného dvora je Re-use centrum – tzn. centrum pro opětovné využití odpadu, což je místo, kde občané města Příbora mohou za manipulační poplatek odevzdat předměty k prodeji, které by v opačném případě skončily na skládce odpadu.

Jaké výhody znamená vlastní sběrný dvůr pro městské odpadové hospodářství?

Nový sběrný dvůr spolu s re-use centrem znamenají významné úspory v odpadovém hospodářství z pohledu logistického a z pohledu množství objemného a směsného komunálního odpadu, což jsou ty „nejdražší“ složky městského odpadu. Drtičky odpadu snižují jeho objem, takže nepřevážíme „vzduch“ v takové míře jako dříve. Zároveň ovšem klade větší nároky na provoz, kde nám vzrostly jak náklady na energie, tak náklady personální. Určitě výraznou měrou přispívají k tomu, že má naše město výrazně podprůměrné množství SKO na osobu, loni se pohybovala kolem 130 kg/os/rok. Díky tomu jsme mohli celý rok svážet odpad se skládkovou slevou a snad se nám to podaří i letos. Je to jeden z důvodů, proč jsme schopni držet výši poplatků za odpady na nižší hodnotě než většina srovnatelných měst – 492 Kč v roce 2021, 552 Kč v roce 2022. Takže finančně nejde o ziskový projekt pro město, vydělávají však na něm občané i životní prostředí, a to je podstatné.

Jaké výhody to má pro občany?

Nový sběrný dvůr umožňuje rychlejší odbavení, na druhou stranu přibývá nutnost vážení vozidla při příjezdu i odjezdu, takže v době největšího zájmu se tvoří fronty podobně jako kdysi. Výrazně snadnější je umístění odpadu do jednotlivých nádob, protože je shazován z rampy dolů. Sběrný dvůr Točna Příbor je opatřen rampou, kolem níž jsou nádoby na všechny druhy odpadu – papír, plast, kov, sklo, dřevo, textil, kuchyňské oleje, atd. Zvlášť se vybírá i polystyren, olej nebo nebezpečný odpad – barvy, chemikálie. Na objemný odpad je u rampy vana, tam se dává jen již nevytříditelný odpad bez holého dřeva, skla, plastu či textilu.

Můžete představit i nový projekt Re-use centra?

Místo zpětného využití odpadu neboli re-use centrum umožňuje lidem nevyhazovat ty věci, které by ještě mohly posloužit někomu jinému, například hrnky a jiné nádobí, knihy, dětské sedačky, kočárky, lyže, nečalouněný nábytek… Při návštěvě sběrného dvora nejdou tyto věci do kontejnerů, ale do skladu, kde jsou zkontrolovány, nafoceny a zařazeny do on-line rezervačního systému. Kdokoliv si je může na dálku na pár dní zarezervovat a přijít vyzvednout, re-use centrum je otevřené ve středu a v sobotu.

Jde způsob nakládání s nepotřebným vybavením domácností, na kterém vydělají všichni zúčastnění. Lidé se zbaví nepotřebných věcí a jiní lidé si za drobný manipulační poplatek pořídí něco, co by jinak museli draze kupovat nebo pracně shánět po bazarech. Životní prostředí není zatěžováno věcmi, které by se bez re-use centra staly odpadem. Loni naše nové re-use centrum fungovalo 9 měsíců a jen za tuto dobu se v něm protočilo 45 t takových věcí.

No a do třetice vydělává město, protože těchto 45 tun by z velké části bylo na náklady městské kasy vyvezeno na skládku v převážné většině jako směsný nebo objemný odpad, přičemž tyto dvě kategorie jsou z hlediska odpadů spolu s nebezpečnými odpady ty nejnákladnější. Ne že by re-use centrum bylo vysloveně výdělečnou záležitostí, ale nelze vše měřit penězi. Když připočteme edukační význam tohoto centra – chodí do něj na exkurze jak děti z našich ZŠ, tak z našich mateřinek i z místního gymnázia, zcela jistě lze učinit závěr, že re-use centrum je pro město výrazným přínosem.

Foto: město Příbram
Zdroj: