Rubriky
Nezařazené

Polsko-Česko-Slovenský kongres v Karpacz

Ve dnech 22. až 24. května probíhal v polském městě Karpacz Polsko-Česko-Slovenský kongres. Akce se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Senátu Parlamentu ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Komunální ekologie byla mediálním partnerem kongresu.

První den akce byl zasvěcen odpadovému hospodářství v Polsku. Přítomní hosté si vyslechli i debatu panelistů, kteří porovnávali odpadové hospodářství v Polsku, České republice i na Slovensku. Následoval galavečer s vystoupením estrádní skupiny „Szafa Gra“ a recepce.

Druhý kongresový den se nesl ve jménu českého odpadového systému. Panelisté se věnovali otázkám povinného zálohování, problematice gastroodpadu a nebezpečných odpadů i blížícímu se povinnému sběru textilu. Upozorňovali na otázku chybějících kapacit na zpracování odpadu, což zejména ve srovnání s Polskem ukazuje na rezervy, které musí Česká republika urychleně řešit.

Následovala prohlídka vnitřní a venkovní výstavy. Generálním partnerem kongresu byla společnost Veacom, hlavním partnerem firma Meva, dalšími partnery Haiteco a Blachere Ilumination. Jako odborný partner zaštítila akci Fakulta strojního inženýrství VUT Brno.

Vystavovatelé představily řadu zajímavých exponátů komunální techniky a byli připraveni zodpovídat všetečné dotazy publika.

Odpoledne se debatovalo o odpadech na Slovensku. Poté shrnuli předsedové KFDZOM, SKS a ZOVP informace z jednotlivých debat. Následovala zábava a společenský večer, který zpříjemnil regionální soubor.

Poslední den kongresu rozžhavilo téma energetického využití odpadu. Polští zástupci se podělili o své zkušenosti při zpracování odpadů do výroby alternativních paliv. V odpadech vidí velký energetický potenciál. Debata se dotkla i cementářského průmyslu a problémů, kterým toto odvětví v současné době čelí. V České republice cementárny v poslední době z důvodu snížení poptávky nechtěly přijímat objednávky. Situace je obdobná v celé Evropě. Pokud průmysl padá, poptávka ve stavebnictví klesá. Pokud se nepodaří najít jiné způsoby využití odpadu, bude třeba hledat řešení v energetice.

Po oficiálním zakončení kongresu přišla na řadu Valná hromada SKS ČR.

Komunální ekologie byla mediálním partnerem kongresu,

 

ZDROJ + FOTO