Rubriky
Nezařazené

Setkání na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

S přispěním našeho kolegy Ing. Votruby, který zprostředkoval přijetí na MMR, jsme navštívili 9.1. 2023 Ing. Radima Sršně, Ph.D. náměstka ministra pro místní rozvoj ČR. Předmětem našeho jednání bylo jeho seznámení jednak s činností SKS, potažmo technických služeb, tak i s ev. možnostmi využití našich zkušeností v agendách, které patří do působnosti MMR. Pan náměstek nás požádal v průběhu jednání o předložení námětů, které nás zajímají, pro možnou účast u připomínkových jednání v odborných sekcích MMR.

Závěrem našeho setkání jsme pozvali Ing. Sršně na jarní kongres SKS a zároveň jej požádali o zprostředkování možné účasti také pana ministra Bartoše.

Ing. Josef Matucha, tajemník SKS