Rubriky
Nezařazené

V Kopřivnici je nově možné třídit i hřbitovní odpad

Vzhledem k legislativním změnám v oblasti odpadového hospodářství a rostoucímu tlaku na třídění odpadů se město Kopřivnice rozhodlo spustit novou kampaň zaměřenou na třídění hřbitovního odpadu. Tato kampaň je součástí úsilí o snižování množství odpadů ukládaných na skládky komunálního odpadu.

Cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o správném zpracování odpadu na hřbitovech a podpořit třídění odpadu jako základního kroku ke splnění legislativních cílů. „Hřbitovní odpad zahrnuje různé materiály, včetně květin, aranžmá, plastových obalů a dekorací a dalších předmětů. Správným tříděním tohoto odpadu můžeme minimalizovat jeho negativní dopady na životní prostředí a přispět ke zvýšení množství odpadů, které lze ještě využít či zrecyklovat,“ uvedla Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí.

Za tímto účelem budou pracovníci životního prostředí pomáhat s tříděním ve středu 27. a čtvrtek 28. dubna na městském hřbitově v Kopřivnici v dopoledních hodinách od 9 do 11 a odpoledne od 13 do 15 hodin. Přistavené kontejnery budou označeny speciálními nálepkami na hřbitovní plasty a hřbitovní bioodpad. „Každoročně z městského hřbitova vyvážíme cca 20 tun odpadu, který jenom při minimální práci, bude možné ještě dále zpracovat a neskončí bez užitku na skládce,“ doplnila Lucie Kubalcová.

 

ZDROJ + FOTO