Rubriky
Nezařazené

Z komunálního odpadu stavební materiál

Firma SMART TECHNIK, a.s. společně s FAST VUT v Brně a firmou Redrock Construction, s.r.o., vytvořila inovovanou podobu linky. Připravila a otestovala receptury pro různé typy staveních desek. Po několika letech vývoje technologii pro zpracování komunálního odpadu byl v květnu projekt za podpory programu OP PIK ukončen.

Rodinná firma SMART TECHNIK a.s. z Újezdu u Brna už několik let vyvíjí pokročilé strojírenské technologie pro zpracování druhotných surovin. Nejnovějším výsledkem je výrobní linka a s ní spojená technologie, která vytříděný komunální odpad lisuje do podoby stavební desky. V květnu byl ve firmě ukončen projekt, podpořený z programu OP PIK. Díky tomuto projektu firma SMART TECHNIK a.s. společně s FAST VUT v Brně a firmou Redrock Construction s.r.o., představila veřejnosti zcela nový unikátní prototyp výrobní linky.

Společně připravili a otestovali receptury pro různé typy stavebních desek. Jejich vlastnosti je možné měnit jak vhodným nastavením linky, tak i na základě speciálních směsí příměsi (ty obsahují řadu dalších druhotných surovin jako např. odpadní sklo, cemento-vápenné odprašky, skelná vlákna, ale i řadu jiných speciálních prvků) dodávaných v průběhu zpracování odpadu.

„Díky spolupráci s předními odborníky z výzkumu můžeme nabídnout linku, která přináší na trh unikátní stavební prvky. Na začátku našeho úsilí byla snaha smysluplně využít odpad a nezatěžovat životní prostředí. S výzkumnými organizacemi jsme postoupili v řešení technologických problémů a otevřely se další možnosti využití,“ říká majitel a předseda představenstva SMART TECHNIK a.s, Zdeněk Suchomel.

Podobné linky na zpracování různých druhotných surovin už firma dodala na trhy v USA, Austrálii, Novém Zélandu, Švédsku i na domácí trh. „Tato technologie je příkladem nového využití odpadní suroviny do ekologicky nezávadného produktu. Je potěšitelné, že energetická náročnost celého výrobního procesu je 4x nižší než běžná recyklace plastu. Věřím, že tato technologie najde svoje zákazníky i v České republice,“ komentoval výsledek projektu Mgr. Jaroslav Suchý, náměstek pro životní prostředí města Brna.

Denní limit pro zpracování komunálního odpadu je v této unikátní lince až 18tun. „Očekáváme, že zájem o tuto technologii bude zvláště ze strany zpracovatelů odpadu, ale i u velkých producentů, zejména plastového odpadu. Výhodou je relativní nenáročnost zavedení takové technologie, ale i možnost přizpůsobit každou linku konkrétní skladbě využívaného odpadu,“ dodal Ing. Aleš Jakubík, jednatel firmy Redrock Construction s.r.o.

Spolupráce mezi komerční a akademickou sférou má své konkrétní výstupy. „Mám radost, že se nám podařilo zcela naplnit cíle projektu a můžeme nabízet ekologicky šetrné využití vytříděného komunálního odpadu způsobem, který má potencionál pro široké využití ve stavebnictví. Je to příklad rozvoje materiálového inženýrství, které naplňuje celospolečenské ekologické požadavky na stavební prvky,“ sdělil prof. Rostislav Drochytka, děkan FAST z VUT v Brně.

Výrobní linka umožňuje i zpracování už skládkového odpadu. Může to být tak jedním z řešení velmi aktuálního problému odpadového hospodářství.

ZDROJ + FOTO: