Rubriky
Nezařazené

Zvláštní pravidla pro plastové obaly porušují evropské právo, namítají zpracovatelé plastů

Zástupci zpracovatelů plastů a výrobců plastových obalů si nechali vypracovat právní posouzení navrženého obalového nařízení, které kritizuje některá ustanovení. Obávají se, že kvůli nové legislativě dojde k přechodu na méně udržitelné obaly.

Od listopadu 2022, kdy Evropská komise zveřejnila návrh nového nařízení o obalech a obalových materiálech (PPWR), vzbuzuje nová legislativa značnou kritiku. Výrobci plastových obalů již dlouho volají po tom, aby se vrátila pravidla harmonizovaná v celé EU pro obaly.

Minulý týden zveřejnila Evropská asociace zpracovatelů plastů (EuPC) společně s Asociací průmyslu plastových obalů (IK) a Francouzskou asociací plastových a flexibilních obalů (Elipso) právní posouzení navrženého nařízení, které si nechala vypracovat. Z něho vyplývá, že některá ustanovení „s největší pravděpodobností“ porušují zásadu rovného zacházení.

Jedná se například o části, kdy právní předpis zakazuje pouze plastové obaly nebo vyžaduje jejich opětovné použití, případně když jsou z recyklovaného obsahu vyjmuty obaly potažené papírem. Podle právníků neexistují objektivní důvody pro nerovné zacházení a poukazují i na procesní porušení, když Parlament a Rada ve svých návrzích nezohlednily všechny relevantní faktory.

Asociace vyzývají členské státy a Evropský parlament, aby v rámci probíhajících třístranných jednání zvláštní pravidla odstranily, takže by společnosti mohly nabýt právní a plánovací jistoty.

 

ZDROJ + FOTO