Rubriky
Nezařazené

Celoslovenský sněm ZOVP

Náš partnerský spolek ZOVP na Slovensku uspořádal sněm 25. 5.- 26. 5. 2023 ve Wellness hotelu Patince.

Jednání sněmu se účastnili zástupci partnerských organizací z Čech – tajemník SKS Ing. Josef Matucha a z Maďarska – předseda MAKE p. Tibor Szarvas. Příjemné prostředí hotelu i poměrně rozsáhlá venkovní výstavní plocha vytvořila prostředí pro mnoho vystavovatelů komunální techniky. Problematika třídění odpadu v návaznosti na připravovaný zákaz skládkování se na výstavní ploše promítla do velkého počtu různých zařízení pro třídící linky. 

Před čtvrtečním jednáním valné hromady ZOVP se představil s prezentací generální partner sněmu, firma G-TECHNIK. Odpoledne bylo zasvěceno komentované prohlídce výstavních exponátů. Večerní program setkání je již tradičně na Slovensku, mimo hudební vystoupení, rozšířen o tombolu, která je předmětem nečekané radosti mnohých účastníků.

Děkujeme touto cestou našim kolegům ze Slovenska za pozvání na sněm ZOVP.

Více foto naleznete v GALERII.

Ing. Josef Matucha, tajemník SKS