Rubriky
Nezařazené

Falešné zálohy z Česka

Povinné zálohování, téma, které se vznáší nad Českou republikou již několik let a v posledních měsících tlak prosazovatelů stále sílí. Povinné zálohování má bohužel i mnoho negativních dopadů na celý  fungující systém odpadového hospodářství, prodejce a spotřebitele. Je proto nutné sledovat praktické zkušenosti ze sousedního Slovenska, kde je systém povinného zálohování spuštěn od ledna letošního roku. Reálný příklad pozitiv a negativ povinného zálohování je zdrojem pro rozhodování našich zákonodárců, zda se v České republice vydáme podobnou cestou.

V předešlých příspěvcích jsme popsali zkušenosti slovenských spotřebitelů s procesem vrácení zálohovaných PET lahví a plechovek, který není tak růžový, jak je někdy provozovateli slovenského systému popisováno. Další problémy začali vznikat i obchodníkům, kdy objem jimi vyplacených záloh a odeslaných obalů do centrálního sběrného místa nesouhlasí s počtem, který je vykazován Správcem zálohového systému (SZS), a proto nejsou obchodníkům správně uhrazeny všechny náklady. Obchodníci se snaží nemilou situaci průběžně řešit, ale zatím bez úspěchu. V některých případech chybí obchodníkům statisíce eur a zvažují dokonce i trestní oznámení.

Nyní přichází další potíže. Do slovenského systému se zapojily falešné zálohované obaly z Česka. 

Jsou to PET lahve a plechovky, které mají na svém obalu symbol Z, který potvrzuje, že bude za obal vrácena vyplacená záloha.  Ovšem záloha za tyto obaly nebyla nikdy uhrazena, protože byly zakoupeny na území České republiky. Bohužel jsou u nás prodávány PET lahve a plechovky se symbolem Z, i když systém povinného zálohování v Česku není zaveden. Tento stav je zneužíván a za české obaly jsou bez problému na Slovensku vypláceny nikdy neuhrazené zálohy. 

Po dobu provozu slovenského systému se vynořili u obchodníků další nesrovnalosti. Náklady na zajištění výkupu a sběru jsou vyšší, než manipulační poplatek 2 centy za obal, který jim původně stanovil SZS. Žádají proto jeho zvýšení, aby nemuseli ze svých vlastních zdrojů udržovat provoz zálohového systému.

Svaz obchodu SR si zase stěžuje na zakázané nezálohované obaly, které se na pultech obchodů stále objevují i po přechodném 6 měsíčním období od zavedení systému záloh. 

Obchodníkům, kteří prodávají nezálohované obaly, hrozí vysoké pokuty.

Toto jsou jen některé problémy, které bychom měli my v České republice brát na zřetel a velmi pečlivě zvážit, zda se do systému povinného zálohování vůbec pustíme. 

Oproti našim slovenským sousedům už nyní i bez povinného zálohování splňujeme budoucí povinné cíle sběru jednorázových obalů ve výši 82 %, a to díky kvalitnímu systému třídění. Zintenzivněním třídění, stávající mechanické recyklace a vybudováním nových zařízení chemické recyklace, budeme schopni dosáhnout  také stanovené minimální úrovně recyklace plastových obalů.

Foto: pixabay.com
Zdroj: obaly21.cz